Միջոցների դուրսբերում
Document
Վճարային համակարգ Երկրներ Փոխանցման արժույթը Կատարման ժամանակը ** Միջնորդավճար Նվազագույն գումար 1 գործարքի համար * Առավելագույն գումար 1 գործարքի համար *
* Գործարքների քանակն անսահմանափակ է

** Հայտի մշակումից հետո

*** օրական 5 գործարքից ոչ ավել

**** Հնարավոր են վճարային համակարգի սահմանափակումներ, եթե Ձեր դրամապանակն ավտորիզացված չէ