ՄԵՐ ԳՈՐԾՈւՆԵՈւԹՅՈւՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

Փաստաթղթեր
Իրավական տեղեկատվություն
Այստեղ մենք ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում ECN.Broker-ի գործունեությունը կանոնակարգող հիմնական փաստաթղթերը
Իրավական տեղեկատվություն
Այստեղ մենք ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում ECN.Broker-ի գործունեությունը կանոնակարգող հիմնական փաստաթղթերը
Հաճախորդի պայմանագիր
Գործընկերության պայմանագիր

Օգտատիրոջ ձեռնարկ
Դրամական միջոցների օրինականացմանը հակազդելու քաղաքականություն
Հաճախորդների բազայի ուսումնասիրության քաղաքականություն
Ծանուցում ռիսկերի մասին
Անձնական տվյալների մշակման քաղաքականություն