Հաշվի համալրում
Document
Վճարային համակարգ Երկրներ Փոխանցման արժույթը Կատարման ժամանակը Միջնորդավճար Նվազագույն գումար 1 գործարքի համար * Առավելագույն գումար 1 գործարքի համար *
* Գործարքների քանակն անսահմանափակ է