Հաշիվների տեսակներ
ECN
Սփրեդի ֆիքսված չափ, որը մնում է անփոփոխ ցանկացած իրավիճակում
Սկսնակ թրեյդերների համար՝ 100 անգամ նվազեցված մարժինալ պահանջներով
Լողացող սփրեդ՝ 0 կետից, որը կարող է տատանվել՝ կախված շուկայի իրավիճակից
ECN FIX
ECN MINI
Նվազագույն դեպոզիտ
50$
Ֆորեքսի պայմանագրի չափ (1 լոտ)
100 000
Սփրեդ (կետ) *****
Լողացող. 0,0-ից
Միջնորդավճար (1 լոտի համար)*
$4
Ֆինանսական գործիքներ
Forex, Metals, CFD indices, CFD commodities, CFD stocks
Margin Call
100%
Stop Out
40%
Հեջավորված մարժա
50%
Դեպոզիտի արժույթ
USD
Գործարքի նվազագույն ծավալ (Լոտ)
0,01
Գործարքի առավելագույն ծավալ (Լոտ)
100
Պատվերների առավելագույն քանակ
Անսահմանափակ
Առևտրային հարթակներ
Հեռախոսային դիլինգ
Այո
Պատվերների կատարման տեսակ ****
Market execution
Առավելագույն վարկային լևերիջ ***
1000
Ռեկվոտներ (գնի վերահարցում)
Ոչ
Swap-free հաշիվներ (իսլամական)
Ըստ հարցման
Առևտրային սերվերային ժամանակ
EET
Առևտրի ժամեր
Երկ.00:00/Երկ. 00:00
** EET – Արևելաեվրոպական ժամանակ (GMT+2 ձմռանը, GMT+3 ամռանը)
* Միջնորդավճար կողմի համար
*** Վարկային լևերիջ 1:500 մինչև $19 000 ազատ միջոցներ
Վարկային լևերիջ 1:500 $5000-ից մինչև $19 000 ազատ միջոցներ
Վարկային լևերիջ 1:200 $20 000-ից մինչև $49 999 ազատ միջոցներ
Վարկային լևերիջ 1:100 $50 000-ից մինչև $99 999 ազատ միջոցներ
Վարկային լևերիջ 1:50 $100 000-ից և բարձր
**** FIX հաշվում որոշ առևտրային գործիքների մասով սահմանված է պատվերների շուկայական կատարում և լողացող սփրեդ
***** Գիշերային ժամերին, ինչպես նաև տնտեսական տվյալների հրապարակման պահին սփրեդը բոլոր տեսակի հաշիվներում կարող է ընդլայնվել
Նվազագույն դեպոզիտ
50$
Ֆորեքսի պայմանագրի չափ (1 լոտ)
100 000
Սփրեդ (կետ) *****
Ֆիքսված. 3-ից
Միջնորդավճար (1 լոտի համար)*
$0
Ֆինանսական գործիքներ
Forex, Metals, CFD indices, CFD commodities, CFD stocks
Margin Call
50%
Stop Out
20%
Հեջավորված մարժա
50%
Դեպոզիտի արժույթ
USD
Գործարքի նվազագույն ծավալ (Լոտ)
0,01
Գործարքի առավելագույն ծավալ (Լոտ)
100
Պատվերների առավելագույն քանակ
Անսահմանափակ
Առևտրային հարթակներ
Հեռախոսային դիլինգ
Այո
Պատվերների կատարման տեսակ ****
Instant execution
Առավելագույն վարկային լևերիջ ***
1000
Ռեկվոտներ (գնի վերահարցում)
Այո
Swap-free հաշիվներ (իսլամական)
Ըստ հարցման
Առևտրային սերվերային ժամանակ
EET
Առևտրի ժամեր
Երկ.00:00/Երկ. 00:00
** EET – Արևելաեվրոպական ժամանակ (GMT+2 ձմռանը, GMT+3 ամռանը)
* Միջնորդավճար կողմի համար
*** Վարկային լևերիջ 1:500 մինչև $19 000 ազատ միջոցներ
Վարկային լևերիջ 1:500 $5000-ից մինչև $19 000 ազատ միջոցներ
Վարկային լևերիջ 1:200 $20 000-ից մինչև $49 999 ազատ միջոցներ
Վարկային լևերիջ 1:100 $50 000-ից մինչև $99 999 ազատ միջոցներ
Վարկային լևերիջ 1:50 $100 000-ից և բարձր
**** FIX հաշվում որոշ առևտրային գործիքների մասով սահմանված է պատվերների շուկայական կատարում և լողացող սփրեդ
***** Գիշերային ժամերին, ինչպես նաև տնտեսական տվյալների հրապարակման պահին սփրեդը բոլոր տեսակի հաշիվներում կարող է ընդլայնվել
Նվազագույն դեպոզիտ
1$
Ֆորեքսի պայմանագրի չափ (1 լոտ)
100 000
Սփրեդ (կետ) *****
Լողացող. 1.2-ից
Միջնորդավճար (1 լոտի համար)*
$0
Ֆինանսական գործիքներ
Forex, Metals
Margin Call
50%
Stop Out
20%
Հեջավորված մարժա
50%
Դեպոզիտի արժույթ
USD
Գործարքի նվազագույն ծավալ (Լոտ)
0,01 (հավասարազոր է 0,0001-ի)
Գործարքի առավելագույն ծավալ (Լոտ)
1000 (հավասարազոր է 10-ի)
Պատվերների առավելագույն քանակ
250
Առևտրային հարթակներ
Հեռախոսային դիլինգ
Ոչ
Պատվերների կատարման տեսակ ****
Market execution
Առավելագույն վարկային լևերիջ ***
1000
Ռեկվոտներ (գնի վերահարցում)
Ոչ
Swap-free հաշիվներ (իսլամական)
Ըստ հարցման
Առևտրային սերվերային ժամանակ
EET
Առևտրի ժամեր
Երկ.00:00/Երկ. 00:00
** EET – Արևելաեվրոպական ժամանակ (GMT+2 ձմռանը, GMT+3 ամռանը)
* Միջնորդավճար կողմի համար
*** Վարկային լևերիջ 1:500 մինչև $19 000 ազատ միջոցներ
Վարկային լևերիջ 1:500 $5000-ից մինչև $19 000 ազատ միջոցներ
Վարկային լևերիջ 1:200 $20 000-ից մինչև $49 999 ազատ միջոցներ
Վարկային լևերիջ 1:100 $50 000-ից մինչև $99 999 ազատ միջոցներ
Վարկային լևերիջ 1:50 $100 000-ից և բարձր
**** FIX հաշվում որոշ առևտրային գործիքների մասով սահմանված է պատվերների շուկայական կատարում և լողացող սփրեդ
***** Գիշերային ժամերին, ինչպես նաև տնտեսական տվյալների հրապարակման պահին սփրեդը բոլոր տեսակի հաշիվներում կարող է ընդլայնվել